Welkom op de site van Stichting Welbevinden Delft

Jongeren Nieuws Ouderen Tieners

Stichting Welbevinden Delft is een non-profit stichting die zich inzet voor het welbevinden van tieners in de leeftijd van 10-16 jaar, jongeren vanaf 16 jaar, jong volwassenen 23+, ouderen 65+, en kwetsbare doelgroepen, gericht op ontmoeting, ontspanning, activiteiten, en empowerment.

Stichting Welbevinden Delft vind het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, eigen initiatief, en de weerbaarheid van deze doelgroepen in de samenleving ontzettend belangrijk, wij willen hierbij hulp en ondersteuning bieden door hen zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Stichting Welbevinden Delft zet zich ook in om wijkgerichte sociaal en maatschappelijk betrokken activiteiten en projecten te realiseren, en uit te voeren, en ook voor publieksbewustwording campagnes wijk en gemeente gericht, zodat de kwaliteit van de wijk of gemeente aanzienlijk verbeterd wordt.

Op dit moment zijn wij druk bezig met locatie De Border, deze locatie ligt precies tussen de wijk Tanthof Oost en West in, van hieruit willen wij voor al deze doelgroepen een dagelijks activiteitenprogramma op zetten.

Ook sociaal en maatschappelijk betrokken activiteiten en projecten, en het werken aan publiek bewustwording campagnes wijk en gemeente gericht, willen wij vanuit De Border gaan ontplooien.

Stichting Welbevinden Delft kan hierbij ondersteuning van vrijwilligers, re-integreerden, statushouders, en betrokken bewoners uit de wijk of gemeente uiteraard heel goed gebruiken.

Wij zijn een non-profit organisatie en o.a. afhankelijk van donaties, giften en sponsoring, mocht u willen sponsoren of op een andere manier iets willen betekenen voor onze stichting neem dan contact op via stichtingwelbevindendelft@gmail.com.

Mocht je willen doneren voor onze activiteiten voor de jeugd, scan dan de QR-code hieronder.